piątek, 3 sierpnia 2018

Wzorcowanie chropowatościomierza (profilometru) w zakresie akredytacji PCA

Aktualnie (sierpień 2018 r.) w Polsce nie można wzorcować chropowatościomierzy (profilometrów stykowych) w zakresie akredytacji PCA.

Firma MATBOR proponuje Państwu wzorcowanie profilometrów stykowych (chropowatościomierzy) za granicą w terminie ok. 3 tygodni roboczych. Wydawane jest świadectwo wzorcowania w j. angielskim przez akredytowane laboratorium wzorcujące. Na świadectwie znajduje się znak umowy ILAC MRA, co powoduje że świadectwo to jest równoważne śwadectwu ze znakiem PCA. Ponadto, w ramach tej samej usługi proponujemy dodatkowo wzorcowanie załączonego do profilometra - kontrolnego wzorca chropowatości Ra lub Rz - również w zakresie akredytacji i umowy ILAC MRA.

Zapytania ofertowe prosimy przesyłać na adres: marketing at matbor.pl

Oferujemy także Państwu fabrycznie nowe kontrolne wzorce chropowatości Ra, służące do wzorcowania profilometrów stykowych w rożnych wartościach parametru Ra. Dołączone są do nich świadectwa wzorcowania w j. angielskim wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące z sublicencją umowy ILAC-MRA (równoważnośc ze świadectwami ze znakiem PCA). Wzorce te mogą być przydatne szczególnie tym firmom, które nie wysyłają swoich profilometrów do wzorcowania zewnętrzego lecz przeprowadzają wzorcowanie wewnętrzne. Wzorcowanie wewnętrzne (nieakredytowane) powinno się bowiem odbywać na wzorcach kontrolnych, które mają miarodajne powiązanie z wzorcem państwowym lub międzynarodowym, co własnie zapewnione jest przez wzorcowanie wzorców kontrolnych w laboratorium akredytowanym. 

środa, 9 maja 2018

Płytki kątowe (MLAh, MLAk) przywieralne klasy dokładności 1 i 0, komplety (zestawy)

Informujemy, że firma MATBOR Sp. zo.o. posiada w ofercie płytki kątowe (MLAh, MLAk) przywieralne  klasy dokładności 1 i 0, w kompletach (zestawach) małych i dużych. Płytki te można opcjonalnie wzorcować metodą akredytowaną PCA za naszym pośrednictwem.
Zapytania: marketing.at.matbor.pl

poniedziałek, 29 stycznia 2018

Wzorcowanie sprawdzianów gwintowych z głębokościomierzami Leitech, JBO

Informujemy, że firmie MATBOR Sp. z o.o. można zlecać wzorcowanie:

1. Sprawdzian gwintowy trzpieniowy dwugraniczny z głębokościomierzem teleskopowym podziałkowym produkcji Leitech, JBO lub in.
2. Sprawdzian gwintowy trzpieniowy dwugraniczny z głębokościomierzem teleskopowym noniuszowym produkcji Leitech, JBO lub in.
3. Sprawdzian gwintowy trzpieniowy dwugraniczny z głębokościomierzem teleskopowym cyfrowym (elektronicznym) produkcji Leitech, JBO lub in.

Wzorcowanie nieakredytowane (na podstawie oferty wzorcowań OWNS) obejmuje wzorcowanie sprawdzianu oraz zintegrowanego z nim głębokościomierza w jednym procesie pomiarowym, a wyniki podawane są na jednym świadectwie wzorcowania.

Wzorcowanie akredytowane (na podstawie oferty wzorcowań OWA) obejmuje wzorcowanie sprawdzianu w zakresie akredytacji wraz z wystawieniem świadectwa wzorcowania PCA oraz zintegrowanego z nim głębokościomierza w procesie nieakredytowanym wraz wystawieniem przez to samo laboratorium odrębnego świadectwa wzorcowania (bez znaku PCA).

środa, 3 stycznia 2018

Symbole rodzajów przyrządów pomiarowych wg PN-68/M02812 (PN-M-02812)

ARTYKUŁ W BUDOWIE

Symbole rodzajów przyrządów pomiarowych
według Polskiej Normy PN-68/M02812 (nowy numer: PN-M-02812:1968) 
"Klasyfikacja i znakowanie warsztatowych środków pomiarowych" Wydanie 5 z 1986 r.

Wykaz ma znaczenie handlowe (rozpoznawanie symboli umieszczonych w specyfikacji) oraz historyczno-gospodarcze (wszystkie rodzaje przyrządów umieszczone w wykazie były produkowane do pocz. lat 90-tych przez przemysł krajowy). Obowiązek prawny znakowania przyrządów pomiarowych produkcji polskiej symbolami z poniższego wykazu został zniesiony w 1993 r., natomiast sama norma, jako norma dobrowolna, została wycofana ze zbioru norm aktualnych w 2001 r.  Nadal jednak stosuje się częściowo w handlu i produkcji symbole z w/w normy, dlatego ich znajomość jest przydatna.

MA - PRZYRZĄDY SUWMIARKOWE

MAD - Suwmiarki dwustronne ...

MADa - z zewnętrznymi szczękami krawędziowymi, ze śrubą zaciskową
MADb - z zewnętrznymi szczękami krawędziowymi, z zaciskiem
MADc - z zewnętrznymi  szczękami krawędziowymi, ze śrubą zaciskową u dołu
MADd - z zewnętrznymi szczękami krawędziowymi, ze śrubą zaciskową, z suwakiem pomocniczym
MADe - z zewnętrznymi szczękami krawędziowymi, ze śrubą zaciskową u dołu, z suwakiem pomocniczym
MADf - z wewnętrznymi szczękami krawędziowymi, ze śrubą zaciskową
MADg - z wewnętrznymi szczękami krawędziowymi, z zaciskiem
MADh - z wewnętrznymi szczękami krawędziowymi. ze śrubą zaciskową u dołu
MADk - z wewnętrznymi szczękami krawędziowymi, ze śrubą zaciskową, z suwakiem pomocniczym
MADm - z wewnętrznymi szczękami krawędziowymi, ze śrubą zaciskową, z suwakiem pomocnicznym

MAG - Głębokościomierze suwmiarkowe ...

MAGa - ze śrubą zaciskową
MAGb - z zaciskiem
MAGc - ze śrubą zaciskową u dołu
MAGd - ze śrubą zaciskową, z suwakiem pomocniczym
MAGe - ze śrubą zaciskowa  u dołu, z suwakiem pomocniczym
MAGf - ze śrubą zaciskową, z zaczepem
MAGg - z zaciskiem, z zaczepem
MAGh - ze śrubą zaciskową u dołu, z zaczepem
MAGk - ze śrubą zaciskową, z suwakiem pomocniczym, z zaczepem
MAGm - ze śrubą zaciskową u dołu, z suwakiem pomocniczym, z zaczepem
MAGn - ze śrubą zaciskową, z wymienną końcówką pomiarową
MAGp - z zaciskiem, z wymienna końcówką pomiarową
MAGr - ze śrubą zaciskową u dołu, z wymienną końcówką pomiarową
MAGs - ze śrubą zaciskową, z suwakiem pomocniczym, z wymienną końcówką pomiarową
MAGt - ze śrubą zaciskową  u dołu, z suwakiem pomocniczym, z wymienną końcówką pomiarową

MAJ - Suwmiarki jednostronne ...
MAJa -
MAJb -
MAJc -
MAJd -
MAJe -

MAR - Wysokościomierze suwmiarkowe ...

MARa -

MAU - Suwmiarki dwustronne z głębokościomierzem ...

MAUa -
MAUb -
MAUc -
MAUd -
MAUe -
MAUf -
MAUg -
MAUh -
MAUk -
MAUm -

MAZ - Przyrządy suwmiarkowe szczególnego przeznaczenia ...

MAza -


MC - CYRKLE I MACKI 

MCC - Cyrkle ...

MCCa -
MCCb -
MCCf -

MCD - Cyrkle drążkowe ...

MCDa -
MCDb -
MCDc -
MCDd -

MCM - Macki ...

MCMa -
MCMb -
MCMd -
MCMf -
MCMg -
MCMk -
MCMm -

MCP - Macki sprężynowe ...

MCPa -
MCPb -
MCPc -
MCPf -
MCPg -

MCR - Różne ...

MCRa -

MCS - Cyrkle sprężynowe ...

MCSa -
MCSb -
MCSc -
MCSd -


MD - PRZYRZĄDY CZUJNIKOWE


MG - WARSZTATOWE PRZYRZĄDY DO POMIARÓW OPTYCZNYCH


MH - PRZYRZĄDY DO SPRAWDZANIA CHROPOWATOŚCI


MK - KĄTOWNIKI, KĄTOMIERZE ORAZ LINIAŁY SINUSOWE I TANGENSOWE


ML - PŁYTY, LINIAŁY, PŁYTKI WZORCOWE, WAŁECZKI I KULKI MIERNICZE ORAZ PRZYMIARY KRESKOWE


MM - PRZYRZĄDY MIKROMETRYCZNE


MP - POZIOMNICE I PIONY


MR - PRZYBORY POMOCNICZE


MS - SPRAWDZIANY I PRZECIWSPRAWDZIANY


MW - WZORCE


MY - RĘKOJEŚCI I OPRAWKI DO NARZĘDZI POMIAROWYCH

środa, 13 września 2017

Przymiary sztywne (MLPc) DIN 866-A i DIN 866-B

Przymiar sztywny - sztywna materialna miara długości, wykonana najczęściej ze stali lub stali nierdzewnej (tzw. inox).

Dostępne na rynku przymiary sztywne są w 99 % produkowane zgodnie z wymaganiami metrologicznymi zawartymi w niemieckiej normie krajowej DIN 866.

Litery A i B są symbolami dwóch opisanych w normie DIN 866 rodzajów przymiarów sztywnych:

A - przymiar sztywny kreskowy, kontrolny (charakteryzuje większą dokładnością od typu B oraz umieszczeniem początku podziałki w odległości 10 mm od początku przymiaru)

B - przymiar sztywny końcowo-kreskowy, użytkowy (charakteryzuje się mniejszą dokładnością od typu A oraz pokrywaniem się początku podziałki z początkiem przymiaru)

Historyczna Polska Norma PN-M-02812, zawierająca polską klasyfikację warsztatowych przyrządów pomiarowych, wymienia rodzaj przyrządu pomiarowego MLPc "przymiary kreskowe prostokątne sztywne", nie rozbijając go jednak dodatkowo na przymiary kreskowe i końcowo-kreskowe lub kontrolne i użytkowe.

Przymiary sztywne, półsztywne i wstęgowe znajdują się w ofercie MATBOR Sp. z o.o.

środa, 23 sierpnia 2017

Adiustacja, wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych

Usługi metrologiczne MATBOR Sp. o.o. obejmują adiustacje, wzorcowania i sprawdzenia określonych rodzajów przyrządów pomiarowych.

DEFINICJE UPROSZCZONE

Adiustacja (regulacja) - regulacja przyrządu pomiarowego skutkująca zmniejszeniem błędów jego wskazań do oczekiwanego przedziału; może być przeprowadzana w razie potrzeby przed wzorcowaniem przez użytkownika przyrządu pomiarowego lub przez usługowe laboratorium wzorcujące (kalibracyjne) na zlecenie użytkownika; może być potwierdzona świadectwem adiustacji

Wzorcowanie (kalibracja) - porównanie wskazań przyrządu pomiarowego do wartości wzorca miary skutkujące wyznaczeniem błędów wskazań tego przyrządu (które są wynikami wzorcowania); może obejmować także oszacowanie niepewności wyznaczenia błędów wskazań; może być przeprowadzane przez użytkownika przyrządu pomiarowego lub przez usługowe laboratorium wzorcujące (kalibracyjne) na zlecenie użytkownika; może być potwierdzone świadectwem wzorcowania (kalibracji) 

Sprawdzenie (weryfikacja, ocena zgodności) - porównanie błędów wskazań przyrządu pomiarowego wyznaczonych podczas wzorcowania (czyli wyników wzorcowania), z maksymalnymi dopuszczalnymi błędami wskazań (czyli wymaganiami metrologicznymi) określonymi dla tego rodzaju przyrządów w odpowiedniej specyfikacji (normie, warunkach technicznych, akcie prawnym, zaleceniu, ofercie, katalogu, dokumentacji techniczno-ruchowej itp) skutkujące orzeczeniem zgodności/ niezgodności przyrządu ze specyfikacją; może być przeprowadzane przez użytkownika przyrządu pomiarowego lub przez usługowe laboratorium wzorcujące (kalibracyjne) na zlecenie użytkownika; może być potwierdzone dodatkowym zapisem w świadectwie wzorcowania (kalibracji) lub świadectwem sprawdzenia (weryfikacji)

Oprac.: R. Garbiec

czwartek, 17 sierpnia 2017

Całkowicie automatyczny elektroniczny twardościomierz Brinella

MATBOR Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie całkowicie automatyczny, elektroniczny twardościomierz Brinella w rozsądnej cenie.
Całkowita automatyzacja procesu pomiarowego oznacza, że automatyczny jest nie tylko proces zadawania obciążenia na wgłębnik (czyli proces wykonania odcisku w próbce), ale automatyczny jest także proces pomiaru średnicy odcisku oraz proces konwersji średnicy na twardość Brinella HB. Oznacza to, że jedyne co musi zrobić operator twardościomierza, to ustawić w menu warunki początkowe serii pomiarów, ustawić wysokość stolika przedmiotowego, umieścić próbkę na stoliku przedmiotowym, nacisnąć start, a potem odczytać twardość HB z wyświetlacza. Może też po serii pomiarów przesłać (np. internetowo) wyniki na komputer, gdyż wyniki są automatycznie zapisywane w nośniku pamięci twardościomierza. Twardościomierz jest cenowo konkurencyjny w porównaniu analogicznymi konstrukcjami zachodnioeuropejskimi.
Zapytania prosimy kierować na e-mail: marketing@matbor.pl
Oprac.: R. Garbiec