czwartek, 18 maja 2017

Sprawdziany gwintowe trzpieniowe Leitech do sprawdzania gwintów i głębokości

Informujemy, że MATBOR Sp. z o.o posiada w ofercie sprawdziany gwintowe trzpieniowe produkcji LEITECH do sprawdzania gwintów i głębokości. Oferta zawiera także usługi wzorcowania zwykłego lub akredytowanego takich sprawdzianów.

Zapytania prosimy kierować na adres: marketing@matbor.pl

Zespół MATBOR

Wzorcowanie sprawdzianów do gwintu stożkowego NPT i BSPT

Informujemy, że MATBOR Sp. z o.o. posiada w ofercie wzorcowanie sprawdzianów gwintowych trzpieniowych i pierścieniowych do gwintów stożkowych NPT oraz BSPT. 

Wzorcowanie w/w sprawdzianów jest trudne i większość laboratoriów wzorcujących odmawia ich wzorcowania. Usługa oferowana przez MATBOR jest pomiarem zwykłym (nieakredytowanym), poświadczonym świadectwem. Pomiar posiada odniesienie do wzorców państwowych utrzymywanych w GUM, poprzez akredytowane wzorcowanie urządzenia pomiarowego, na którym mierzy się sprawdziany gwintów stożkowych.

R. Garbiec

wtorek, 9 maja 2017

Twardość materiałów/ substancji - rodzaje i metody

   Twardość nie jest wielkością fizyczną w układzie SI lecz pojęciem względnym, definiowanym w zależności od użytej metody. W przybliżeniu możemy powiedzieć ogólnie, że  twardość ciała stałego to jego punktowa odporność na odkształcenie (ugięcie, wgniecenie, zarysowanie, pękniecie).

W zależności od rozmiarów próbek lub wgłębników, albo ze względu na wartości użytych sił twardość możemy podzielić na: 
 • Makrotwardość
 • Mikrotwardość
 • Nanotwardość
Najdawniejszą, wymyśloną przez człowieka metodą pomiaru (badania) twardości materiałów, jest metoda Fryderyka Mohsa, odnosząca się do minerałów i polegająca na zarysowywaniu miększego materiału przez twardszy.

Ludzie mierzą twardość rozmaitych materiałów/ substancji, a są nimi przykładowo:
 • Woda
 • Glina, plastelina, wilgotne odlewnicze masy formierskie i substancje im podobne
 • Tabletki farmaceutyczne, czyli sprasowany proszek
 • Metale (m.in. metody Brinella, Rockwella, Vickersa, Knoopa, Leeba, UCI, skleroskopu Shore'a, Webstera, Barcola)
 • Drewno (mi. in. metody Brinella, Janki)
 • Elastomery (np. guma) (m.in. metody durometru Shore'a, IRHD)
 • Plastomery (plastiki) (m.in. metoda durometru Shore'a)
 • Laminaty i kompozyty (metoda Barcola)
 • Beton, zaprawa, cegła sucha (metoda sklerometru Schmidta)
R. Garbiec

poniedziałek, 13 marca 2017

Pielęgnacja gumowych wzorców twardości Shore'a i IRHD

Gumowe wzorce twardości Shore'a i IRHD należy przechowywać w zamkniętym pojemniku (poza wypadkami ich użycia). Nie powinny być wystawione na działanie światła i powinny być przechowywane w temperaturze 23 ± 2 ° C. Należy unikać ich zanieczyszczenia olejem lub smarem. Powinny być lekko posypane talkiem.

Ponowne wzorcowanie (ponowna kalibracja) gumowych wzorców twardości jest zalecane przez różnych producentów w odstępach pół roku, rok lub 2 lat.

R. Garbiec

czwartek, 9 marca 2017

Spektrofotometry przenośne

Informujemy, że MATBOR Sp. z o.o posiada w ofercie sprzedaży nowoczesne spektrofotometry przenośne NS800 (geometria 45/0) oraz NS810 (geometria d/8). Oprócz tego w ofercie mamy także kolorymetry i połyskomierze. Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres e-mailowy marketing@matbor.pl.

poniedziałek, 27 lutego 2017

Suwmiarka MAUa (tzn dwustronna z głębokościomierzem), elektroniczna (MAUa-E)

Historyczna suwmiarka MAUa (tzn dwustronna z głębokościomierzem), elektroniczna (MAUa-E)
Producent: Fabryka Wyrobów Precyzyjnych "VIS" S.A. w Warszawie
Elektronika na licencji szwajcarskiej firmy Sylvac
Odmiana: optimum.vis
Symbol: MAUa-E2 4F
Zakresy pomiarowe: 0-150 mm, 0-200 mm, 0-300 mm