piątek, 24 lipca 2020

Twardościomierze i ich zastosowania

Oferta MATBOR Sp. z o.o. w zakresie twardościomierzy
www.matbor.pl
marketing at matbor.pl

Twardościomierze do metali (stal, staliwo, żeliwo, aluminium, mosiądz, brąz, miedź itp)
Twardościomierz Rockwella do metali (także przenośny - kabłąkowy, magnetyczny lub łańcuchowy)
Twardościomierz Brinella do metali (także przenośny - lekki pionowy, kabłąkowy lub magnetyczny)
Twardościomierz Vickersa do metali (także dla skal mikro)
Twardościomierz Leeba do metali
Twardościomierz UCI do metali
Twardościomierz młotek Poldi do staliwa i żeliwa
Twardościomierz młotek Baumanna do stali, staliwa i żeliwa
Twardościomierz młotek/ imadło Ernsta do stali, staliwa i żeliwa
Twardościomierz (impresor) Barcola do aluminium
Twardościomierz (szczypce) Webstera do aluminium

Twardościomierze do blach stalowych w kręgach lub stosach
Przenośny (kabłąkowy) twardościomierz Rockwella do blach

Twardościomierze do warstw azotowanych i utwardzonych innymi metodami
Twardościomierz Rockwella powierzchniowego (Superficial Rockwell) do warstw azotowanych (także przenośny - kabłąkowy)
Twardościomierz Vickersa do warstw azotowanych (dla skal mikro)
Twardościomierz Leeba z głowicą typu E do warstw azotowanych
Twardościomierz UCI do warstw azotowanych

Twardościomierze do węglików spiekanych
Twardościomierz Rockwella powierzchniowego do węglików spiekanych (takze prznośny - kabłąkowy lub magnetyczny)
Twardościomierz Vickersa do węglików spiekanych
Twardościomierz Leeba z głowicą typu E do węglików spiekanych 
Twardościomierz UCI do węglików spiekanych

Twardościomierze do ceramiki
Twardościomierz Vickersa do ceramiki
Twardościomierz ołówkowy Mohsa do ceramiki

Twardościomierze do tworzyw sztucznych (plastików)
Twardościomierz Rockwella do tworzyw sztucznych
Twardościomierz Brinella do tworzyw sztucznych
Twardościomierz Shore'a typu D do tworzyw sztucznych
Twardościomierz (impresor) Barcola do tworzyw sztucznych 

Twardościomierze do gumy i innych elastomerów
Twardościomierz (durometr) Shore'a typu A do gumy normalnej (miękkiej)
Twardościomierz (durometr) Shore'a typu D do gumy twardej
Twardościomierz (durometr) Shore'a typu OO do gumy bardzo miękkiej
Twardościomierz (durometr) Shore'a typu M (AM) do gumy bardzo cienkiej
Twardościomierze (durometry) Shore'a innych typów

Twardościomierze do drewna
Twardościomierz Brinella-Moratha do drewna
Twardościomierz (durometr) Shore'a typu D do drewna
Twardościomierz młotek igłowy do drewna

Twardościomierze do betonu, cegły i zaprawy
Twardościomierz młotek (sklerometr) Schmidta typu N do betonu
Twardościomierze młotki (sklerometry) Schmidta innych typów (M, L, L2) do innych materiałów budowlanych

- - -
Twardościomierze IRHD do gumy - brak w ofercie lub drogie i z długim terminem realizacji
Twardościomierze do mas formierskich - brak w ofercie lub drogie i z długim terminem realizacji
Twardościomierze do gliny - brak w ofercie lub drogie i z długim terminem realizacji
Twardościomierze do tabletek - brak w ofercie lub drogie i z długim terminem realizacji

czwartek, 5 marca 2020

Wzorcowanie w zakresie akredytacji: twardościomierz Leeba, twardościomierz UCI

Firma MATBOR oferuje wzorcowanie twardościomierzy Leeba (przenośnych twardościomierzy metody odbicia sprężystego) i twardościomierzy UCI (przenośnych twardościomierzy metody impedancji ultradźwiękowo-kontaktowej) w zakresie akredytacji.
Zapytania prosimy kierować na adres: marketing (at) matbor.pl

Usługa regeneracji: wzorzec do badań magnetyczno-proszkowych MTU nr 3

Firma MATBOR Sp. z o.o. oferuje usługę regeneracji wzorców do badań magnetyczno-proszkowych MTU nr  (MTU-3).
Oprócz regeneracji oferujemy także wzorcowanie w/w wzorców
+ świadectwo wzorcowania.
Zapytania prosimy kierować na adres: marketing (at) matbor.pl.

Foto: Wzorzec MTU nr 3 (MTU-3) przed reganeracją (lewa strona) i po regeneracji (prawa strona).
czwartek, 6 czerwca 2019

Wzorcowanie akredytowane zamiast wzorcowania w laboratorium akredytowanym

Niedawno Dział Akredytacji Laboratoriów Wzorcujących PCA zmienił nazwę na Dział Akredytacji Wzorcowań. Zasygnalizowano w ten sposób, że istotniejsze od akredytowania laboratorium (jednostki organizacyjnej/ zakładu pracy) jest akredytowanie usługi wzorcowania (procesu). Zachęcamy więc do tego, aby w obrocie gospodarczym używać odtąd wyrażenia "wzorcowanie akredytowane" zamiast wyrażenia "wzorcowanie w laboratorium akredytowanym". Wyrażenie to jest jednoznaczne, przez co pozwala na unikanie nieporozumień przy zamawianiu usług, gdyż laboratoria akredytowane wykonują zarówno wzorcowania akredytowane jak i nieakredytowane. 
(RG)
Podpis Kierownika Działu Akredytacji Wzorcowań na zmianie Zakresu Akredytacji jednego z polskich laboratoriów wzorcujących

piątek, 3 sierpnia 2018

Wzorcowanie chropowatościomierza (profilometru) w zakresie akredytacji PCA

Aktualnie (sierpień 2018 r.) w Polsce nie można wzorcować chropowatościomierzy (profilometrów stykowych) w zakresie akredytacji PCA.

Firma MATBOR proponuje Państwu wzorcowanie profilometrów stykowych (chropowatościomierzy) za granicą w terminie ok. 3 tygodni roboczych. Wydawane jest świadectwo wzorcowania w j. angielskim przez akredytowane laboratorium wzorcujące. Na świadectwie znajduje się znak umowy ILAC MRA, co powoduje że świadectwo to jest równoważne śwadectwu ze znakiem PCA. Ponadto, w ramach tej samej usługi proponujemy dodatkowo wzorcowanie załączonego do profilometra - kontrolnego wzorca chropowatości Ra lub Rz - również w zakresie akredytacji i umowy ILAC MRA.

Zapytania ofertowe prosimy przesyłać na adres: marketing at matbor.pl

Oferujemy także Państwu fabrycznie nowe kontrolne wzorce chropowatości Ra, służące do wzorcowania profilometrów stykowych w rożnych wartościach parametru Ra. Dołączone są do nich świadectwa wzorcowania w j. angielskim wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące z sublicencją umowy ILAC-MRA (równoważnośc ze świadectwami ze znakiem PCA). Wzorce te mogą być przydatne szczególnie tym firmom, które nie wysyłają swoich profilometrów do wzorcowania zewnętrzego lecz przeprowadzają wzorcowanie wewnętrzne. Wzorcowanie wewnętrzne (nieakredytowane) powinno się bowiem odbywać na wzorcach kontrolnych, które mają miarodajne powiązanie z wzorcem państwowym lub międzynarodowym, co własnie zapewnione jest przez wzorcowanie wzorców kontrolnych w laboratorium akredytowanym. 
(RG)

środa, 9 maja 2018

Płytki kątowe (MLAh, MLAk) przywieralne klasy dokładności 1 i 0, komplety (zestawy)

Informujemy, że firma MATBOR Sp. z o.o. posiada w ofercie płytki kątowe (MLAh, MLAk) przywieralne  klasy dokładności 1 i 0, w kompletach (zestawach) małych i dużych. Płytki te można opcjonalnie wzorcować metodą akredytowaną PCA.
Zapytania: marketing at matbor.pl
(RG)

poniedziałek, 29 stycznia 2018

Wzorcowanie sprawdzianów gwintowych z głębokościomierzami Leitech, JBO

Informujemy, że firmie MATBOR Sp. z o.o. można zlecać wzorcowanie:

1. Sprawdzian gwintowy trzpieniowy dwugraniczny z głębokościomierzem teleskopowym podziałkowym produkcji Leitech, JBO lub in.
2. Sprawdzian gwintowy trzpieniowy dwugraniczny z głębokościomierzem teleskopowym noniuszowym produkcji Leitech, JBO lub in.
3. Sprawdzian gwintowy trzpieniowy dwugraniczny z głębokościomierzem teleskopowym cyfrowym (elektronicznym) produkcji Leitech, JBO lub in.

Wzorcowanie nieakredytowane (na podstawie oferty wzorcowań OWNS) obejmuje wzorcowanie sprawdzianu oraz zintegrowanego z nim głębokościomierza w jednym procesie pomiarowym, a wyniki podawane są na jednym świadectwie wzorcowania.

Wzorcowanie akredytowane (na podstawie oferty wzorcowań OWA) obejmuje wzorcowanie sprawdzianu w zakresie akredytacji wraz z wystawieniem świadectwa wzorcowania PCA oraz zintegrowanego z nim głębokościomierza w procesie nieakredytowanym wraz wystawieniem przez to samo laboratorium odrębnego świadectwa wzorcowania (bez znaku PCA).