piątek, 14 lipca 2017

Polski twardościomierz Teichena, rodzima odmiana twardościomierza Leeba

   Przenośny, dynamiczno-sprężysty twardościomierz Leeba, którego pierwszy model zwany był Equotipem, został wynaleziony w 1974 r. przez Dietmara Leeba ze szwajcarskiej firmy Proceq SA. Nie był to wynalazek "na surowym korzeniu", ale stanowił  udoskonalenie i unowcześnienie skleroskopu Shore'a, wynalezionego przez Amerykanina Alberta F. Shore'a w 1906 r.

W 1986 r. Jacek Teichen z Instytutu Obróbki Skrawaniem (IOS) w Krakowie opracował również mobilny, dynamiczno-sprężysty twardościomierz do metali. Opis patentowy tego twardościomierza zdradza duże podobieństwa konstrukcyjne do skleroskopu Shore'a (rurka z bijaczkiem stożkowym) oraz twardościomierza Leeba (pomiar prędkości odbicia bijaczka przez cewkę elektromagnetyczną, elektroniczny wskaźnik twardości). 
Twardościomierz Teichena był produkowany i sprzedawany przez IOS w latach 90-tych XX w. i 10-tych XXI w. 
W chwili obecnej twardościomierze Leeba się tak upowszechniły i staniały, że dość drogi twardościomierz Teichena nie wytrzymał konkurencji i został wycofany z publicznej oferty IOS.
Autor niniejszego tekstu nie zna definicji na twardość Teichena (HT), ale przypuszcza, że musi być ona podobna do definicji na twardość skleroskopową w skali D (HSD) oraz twardość Leeba w skali D (HLD).

Remigiusz Garbiec

P.S.
MATBOR posiada w ofercie rożne rodzje twardościomierzy Leeba. Dla zainteresowanych możemy także sprowadzać fabrycznie nowe skleroskopy Shore'a typu D (czyli ze wskaźnikiem zegarowym, a nie z podziałką na rurce, jak w pierwotnym typie C).

czwartek, 13 lipca 2017

Wszystkie typy twardościomierzy (durometrów) Shore'a do niemetali

WSZYSTKIE TYPY TWARDOŚCIOMIERZY SHORE'A
ALL TYPES OF SHORE HARDNESS TESTERS

Słowniczek:

Durometr - przenośny twardościomierz Shore'a do niemetali
Durometer - mobile Shore hardness tester for non-metals

Skleroskop - twardościomierz Shore'a do metali

Albert Ferdinand Shore - wynalazca skleroskopu (1907) i durometra (1915).

STRONA W BUDOWIEAdres firmy na fakturze, piśmie przewodnim, pocztowym liście poleconym i kurierskim liście przewozowym

Zgodnie z aktualnymi przepisami i normami adres firmy na fakturze, piśmie przewodnim, pocztowym liście zwykłym i poleconym oraz kurierskim liście przewozowym podaję się jako:

W przypadku miasta lub wsi posiadającej nazwane ulice:

FIRMA Sp. z o.o. (FIRMA S.A., FIRMA Firmosław Firmowski)
ul. Firmowska 10A
00-000 FIRMÓW

W przypadku wsi nie posiadającej nazwanych ulic:

FIRMA Sp. z o.o. (FIRMA S.A., FIRMA Firmosław Firmowski)
Firmów 10A
00-000 FIRMÓW

To czy w danej wsi istnieje czy nie istnieje urząd pocztowy, nie ma żadnego wpływu na formę adresu. Wieś bez urzędu pocztowego ma ten sam kod pocztowy, co najbliższa wieś lub miasto z urzędem pocztowym. Dlatego w przypadku gdy firma mieści się we wsi nie będącej siedzibą urzędu pocztowego, nie podajemy przy kodzie pocztowym nazwy miejscowości będącej siedzibą urzędu pocztowego (miasta lub wsi), tylko nazwę miejscowości (wsi) będącej siedzibą firmy.


czwartek, 18 maja 2017

Sprawdziany gwintowe trzpieniowe Leitech do sprawdzania gwintów i głębokości

Informujemy, że MATBOR Sp. z o.o posiada w ofercie sprawdziany gwintowe trzpieniowe produkcji LEITECH do sprawdzania gwintów i głębokości. Oferta zawiera także usługi wzorcowania zwykłego lub akredytowanego takich sprawdzianów.

Zapytania prosimy kierować na adres: marketing@matbor.pl

Zespół MATBOR

Wzorcowanie sprawdzianów do gwintu stożkowego NPT i BSPT

Informujemy, że MATBOR Sp. z o.o. posiada w ofercie wzorcowanie sprawdzianów gwintowych trzpieniowych i pierścieniowych do gwintów stożkowych NPT oraz BSPT. 

Wzorcowanie w/w sprawdzianów jest trudne i większość laboratoriów wzorcujących odmawia ich wzorcowania. Usługa oferowana przez MATBOR jest pomiarem zwykłym (nieakredytowanym), poświadczonym świadectwem. Pomiar posiada odniesienie do wzorców państwowych utrzymywanych w GUM, poprzez akredytowane wzorcowanie urządzenia pomiarowego, na którym mierzy się sprawdziany gwintów stożkowych.

R. Garbiec

wtorek, 9 maja 2017

Twardość materiałów/ substancji - rodzaje i metody

   Twardość nie jest wielkością fizyczną w układzie SI lecz pojęciem względnym, definiowanym w zależności od użytej metody. W przybliżeniu możemy powiedzieć ogólnie, że  twardość ciała stałego to jego punktowa odporność na odkształcenie (ugięcie, wgniecenie, zarysowanie, pękniecie).

W zależności od rozmiarów próbek lub wgłębników, albo ze względu na wartości użytych sił twardość możemy podzielić na: 
 • Makrotwardość
 • Mikrotwardość
 • Nanotwardość
Najdawniejszą, wymyśloną przez człowieka metodą pomiaru (badania) twardości materiałów, jest metoda Fryderyka Mohsa, odnosząca się do minerałów i polegająca na zarysowywaniu miększego materiału przez twardszy.

Ludzie mierzą twardość rozmaitych materiałów/ substancji, a są nimi przykładowo:
 • Woda
 • Szminka, wosk
 • Glina, plastelina, wilgotne odlewnicze masy formierskie i substancje im podobne
 • Tabletki farmaceutyczne, czyli sprasowany proszek
 • Metale (m.in. metody Brinella, Rockwella, Vickersa, Knoopa, Leeba, UCI, skleroskopu Shore'a, Webstera, Barcola)
 • Ceramika
 • Drewno (mi. in. metody Brinella, Janki)
 • Elastomery (np. guma) (m.in. metody durometru Shore'a, IRHD)
 • Plastomery (plastiki) (m.in. metoda durometru Shore'a)
 • Laminaty i kompozyty (metoda Barcola)
 • Beton, zaprawa, cegła sucha (metoda sklerometru Schmidta)
R. Garbiec

poniedziałek, 13 marca 2017

Pielęgnacja gumowych wzorców twardości Shore'a i IRHD

Gumowe wzorce twardości Shore'a i IRHD należy przechowywać w zamkniętym pojemniku (poza wypadkami ich użycia). Nie powinny być wystawione na działanie światła i powinny być przechowywane w temperaturze 23 ± 2 ° C. Należy unikać ich zanieczyszczenia olejem lub smarem. Powinny być lekko posypane talkiem.

Ponowne wzorcowanie (ponowna kalibracja) gumowych wzorców twardości jest zalecane przez różnych producentów w odstępach pół roku, rok lub 2 lat.

R. Garbiec