wtorek, 24 sierpnia 2021

Akredytowane wzorcowanie połyskomierza

Informujemy, że w MATBOR Sp. z o.o. można zamówić nie tylko połyskomierze, ale także pierwotne lub  ponowne (okresowe) wzorcowanie akredytowane połyskomierza. Cena usługi na dzień dzisiejszy wynosi 2 745,00 zł netto. Wzorcowanie jest potwierdzone świadectwem wzorcowania w języku angielskim, zawierającym logo zagranicznej jednostki akredytujacej (tzn nie PCA) oraz logo międzynarodowego porozumienia ILAC MRA.

poniedziałek, 26 lipca 2021

Wzorcowanie - orzeczenie o wadzie/ elimination protocol

Czasem zamiast świadectwa wzorcowania otrzymujemy z laboratorium wzorcującego "orzeczenie o wadzie" (elimination protocol). Co to oznacza?

To oznacza, że przyrząd, który przekazaliśmy do wzorcowania nie nadaje się do wzorcowania, ponieważ jest niesprawany mechaniczne lub elektronicznie. Z powodu niesprawności laboratorium nie może wykonanć wzorcowania, czyli zmierzenia tym przyrządem wzorca i odczytania wyniku pomiaru. 

Wzorcowanie ma za zadanie wyznaczyć  błędy wskazań przyrządu pomiarowego i podać je do wiadomości użytkownika za pomocą świadectwa wzorcowania. Skoro nie da się danym przyrządem zmierzyć wzorca (wykonać wzorcowania przyrządu), to nie może być wystawione świadectwo wzorcowania. Zamiast niego wystawianie jest orzeczenie o wadzie (elimination protocol), w którym podaje się powód, dla którego wykonanie wzorcowania nie było możliwe.

Laboratorium nie może wystawić orzeczenia o wadzie w przypadku, gdy przyrząd wskazuje wskazania i da się w związku z tym wyznaczyć błędy wskazań tego przyrządu. Nawet jeśli błędy wskazań są rażąco duże, musi być wystawione świadectwo wzorcowania.  Dlaczego? Dlatego, że zostało przeprowadzone wzorcowanie (porównanie wskazań przyrządu z wzorcem), a jedyną formą poświadczenia wzorcowania usługowego jest świadectwo wzorcowania. 

Innymi słowy laboratorium nie może z własnej inicjatywy oceniać zgodności danego przyrządu ze specyfikacją ani własną wiedzą metrologiczną. Dlatego wystawienie orzeczenia o wadzie dla przyrzadu, któremu wzynaczono błędy wskazań, nawet jeśli te błędy są rażąco duże, stanowi poważne naruszenie zasad jakości i logiki. 
(Jeśli np. zdaniem laboranta, wynikającym z jego wiedzy metrologicznej, suwmiarka 0-150 mm nie powinna mieć błędu wskazań + 0,5 mm, a mimo to z wzorcowania wychodzi, że ma taki błąd, to laborantowi nie wolno wystawić orzeczenia o wadzie, tzn zdecydować za użytkownika, czy przyrząd się nadaje do dalszych pomiarów, czy nie. Powinien wystawić normalne świadectwo wzorcowania, a klient na jego podstawie dokona własnych postanowien.)

Odrębnego omówienia wymaga stwierdzenie przez laboratorium zgodności przyrządu ze specyfikacją. Laboratorium nie może tej czynności wykonać z własnej inicjatywy. Zgodnie z normą ISO 17025 może taką dodatkowa czynność wykonać tylko na wyraźne życzenie użytkownika przyrządu (zawarte np. w zamówieniu wzorcowania) i pod warunkiem, że użytkownik dokładnie zidentydfikauje specyfikację, względem której ma być oceniona zgodność. Wyniki prawdzenia (weryfikacji) zgodności są wpisywane do treści świadectwa wzorcowania; w Polsce zazwyczaj w specjalnym punkcie na pierwszej stronie świadectwa (patrz: wzór świadectwa wzorcowania wydany przez PCA), który ma tytuł "Zgodoność z wymaganiami". Wynik sprawdzenia zgodności wpisuje się do świadectwa niezależnie od tego, czy przyrząd okazał się zgodny czy niezgodny ze specyfikacją. Wystawienie przez laboratorium orzeczenia o wadzie (zamast świadectwa z orzeczeniem zgodności/ niezgodności) dla przyrządu niezgodnego ze specyfikacją stanowi poważne zasad jakości i logiki. 

R. Garbiec

wtorek, 13 lipca 2021

Konwersja twardości metali - najczęstszy błąd

Najczęstszym błędem popełnianym przez osoby konwertujące jedną twardość na inną jest posługiwanie się tablicami konwersji zamieszczonymi w internecie, bez względu na rodzaj materiału mierzonego.

W internecie  zamieszczone są w 99,9 % przypadków tablice konwersji twardości dla tzw stali węglowych (fachowo: niestopowych, niskostopowych i staliwa). Są to tablice przepisane albo z tablicy A.1 zamieszczonej w normie ISO 18265 albo z tablicy 1 zamieszczonej w normie ASTM E140. 

Jeśli ktoś wg wyżej wymienionych tablic dokonuje np. konwersji z twardości HB na twardość HV jakiegokolwiek innego metalu nie będącego stalą węglową - popełnia błąd.

Dla uzasadnienia, że jest to rzeczywiście błąd, podaję przykłady:

Jeśli zmierzyliśmy twardościomierzem Brinella stal niestopową, niskostopową lub staliwo i z 5 pomiarów wyszedł średni wynik 204 HB, to wg tablicy A.1 w ISO 18265 można ten wynik skonwertować na: 215 HV oraz Rm 690 MPa. 

Jeśli tym samym twardościomierzem zmierzyliśmy stal do ulepszania cieplnego w stanie ulepszonym cieplnie i z 5 pomiarów wyszedł średni wynik 205 HB, to wg tablicy B.2 w ISO 18265 można go skonwertować na 210 HV oraz Rm 651 MPa.

Jeśli tym samym twardościomierzem zmierzyliśmy stal do ulepszania cieplnego w stanie surowym, wyżarzonym i normnalizowanym i z 5 pomiarów wyszedł średni wynik 203 HB, to wg tablicy B.3 w ISO 18265 można go skonwertować na 200 HV oraz Rm 697 MPa.

Jak widać zmiana materiału mierzonego powoduje różnice w konwersji, mimo tego że nie został zmieniony twardościomierz, a wynik pomiaru twardości jest we wszystkich przypadkach zasadniczo taki sam.

Tak więc nie można traktować tablicy konwersji dla stali weglowych, jako tablicy uniwersalnej.

piątek, 2 lipca 2021

Akredytowane wzorcowanie gumowych wzorców twardości Shore'a w skali A i D - nowość w ofercie (02.07.2021)

Do tej pory oferowaliśmy tylko nieakaredytowane (zwykłe) wzorcowanie gumowych wzorców twardości Shore'a. Akredytowane wzorcowanie oferowaliśmy tylko dla metalowych wzorców twardości Shore'a, tzn płytek stalowych z otworami (wzorce geometryczne, sprawdzajace stopień wysuwu wgłębnika). Jeśli zas klient chciał chciał wzorcować w zakresie akredytacji wzorce gumowe - to proponowaliśmy mu w zamian ich akredytowanie badanie. Badanie jendak nie jest tym samym co wzorcowanie i jest potwierdzane sprawozdaniem z badań, a nie świadectwem wzorcowania.

Obecnie oferujemy już akredytowane wzorcowanie gumowych wzorców twardości Shore'a w skali A lub D potwierdzone świadectwem wzorcowania z logami CIA-ILAC MRA w jęz. angielskim (lub nawet polskim). Czas realizacji tego wzorcowania wynosi 2-3 tygodnie robocze.

MATBOR Sp. z o.o., 02.07.2021 r.

środa, 23 czerwca 2021

Symbole skal twardości metali i niemetali (HRC, HB, HV, Sh itp) - objaśnienie

Symbole skal twardości metali (HRC, HB, HV itp) - objaśnienie


H = HARDNESS = TWARDOŚĆ


HARDNESS OF METALS / TWARDOŚĆ NIEMETALI


HR = HARDNESS OF ROCKWELL = TWARDOŚĆ ROCKWELLA

HRA = Hardness of Rockwell determined by method A = twardość Rockwella oznaczona metodą A

HRBSHardness of Rockwell determined by method B with use Stell Ball  = twardość Rockwella oznaczona metodą B z użyciem kulki stalowej

HRBW = Hardness of Rockwell determined by method B with use Ball made of Wolfram Carbide  Ball = twardość Rockwella oznaczona metodą B z użyciem kulki z węglika Wolframu

HRC = Hardness of Rockwell determined by method C = twardość Rockwella oznaczona metodą C

i inne skale Rockwella na tej samej zasadzie, a ponadto:

HRC (HLD) = Hardness of Rockwell C converted from Hardness of Leeb D = twardość Rockwella C konwertowana z twardości Leeba D

HRC (UCI)Hardness of Rockwell C determined with use UCI Hardess Tester = twardość Rockwella C oznaczona przy użyciu twardościomierza UCI


HB = HARDNESS OF BRINELL = TWARDOŚĆ BRINELLA

HBS 10/3000 = Hardness of Brinell determined with use Steel Ball fi 10 mm under test load 3000 kgf = twardość Brinella oznaczona z użyciem kulki stalowej fi 10 mm pod obciążeniem badawczym 3000 kgf

HBW 10/3000 = Hardness of Brinell determined with use Wolfram Carbide Ball fi 10 mm under test load 3000 kgf = twardość Brinella oznaczona z użyciem kulki z węglika Wolframu fi 10 mm pod obciążeniem badawczym 3000 kgf

HBS 2,5/187,5 = Hardness of Brinell determined with use Steel Ball fi 2,5 mm under test load 187,5 kgf = twardość Brinella oznaczona z użyciem kulki stalowej fi 2,5 mm pod obciążeniem badawczym 187,5 kgf

HBW 2,5/187,5 = Hardness of Brinell determined with use Wolfram Carbide Ball fi 2,5 mm under test load 187,5 kgf = twardość Brinella oznaczona z użyciem kulki z węglika Wolframu fi 10 mm pod obciążeniem badawczym 187,5 kgf

i inne skale Brinella na tej samej zasadzie, a ponadto:

HB (HLD) = Hardness of Brinell converted from Hardness Leeb D = twardość Brinella konwertowana z twardości Leeba D

HB (UCI) = Hardness of Brinell determined with use UCI Hardess Tester = twardość Brinella oznaczona przy użyciu twardościomierza UCI

HBPHardness of Brinell determined with use Poldi Hammer = twardość Brinella oznaczona przy użyciu młotka Poldi

HBBHardness of Brinell determined with use Baumann Hammer = twardość Brinella oznaczona przy użyciu młotka Baumanna


HV = HARDNESS OF VICKERS = TWARDOŚĆ VICKERSA

HV 10 = Hardness of Vickers determined with use test load 10 kgf = twardość Vickersa oznaczona pod obciążeniem badawczym 10 kgf

HV 0,01 = Hardness of Vickers determined with use test load 0,01 kgf = twardość Vickersa oznaczona pod obciążeniem badawczym 0,01 kgf

lub

MHV 0,01 = MicroHardness of Vickers determined with use test load 0,01 kgf = mikrotwardość Vickersa oznaczona pod obciążeniem badawczym 0,01 kgf

i inne skale Vickersa na tej samej zasadzie, a ponadto:

HV (HLD) = Hardness of Vickers converted from Hardness Leeb D = twardość Vickersa konwertowana z twardości Leeba D

HV (UCI) = Hardness of Vickers determined with use UCI Hardess Tester = twardość Vickersa oznaczona przy użyciu twardościomierza UCI


HL = HARDNESS OF LEEB = TWARDOŚĆ LEEBA

HLD = Hardness of Leeb determined by method (by impact device type) D = twardość Leeba oznaczona metodą (głowicą uderzeniową typu) D

HLG = Hardness of Leeb determined by method (by impact device type) G = twardość Leeba oznaczona metodą (głowicą uderzeniową typu) G

i inne skale Leeba na tej samej zasadzie


HS = HARDNESS OF (SHORE) SCLEROMETER = TWARDOŚĆ SKLEROMETROWA (SHORE'A)

HSD = Hardness of (Shore) Sclerometer model/ type D = twardość oznaczona przy użyciu sklerometru (Shore'a) modelu/ typu D

HSCHardness of (Shore) Sclerometer model/ type C = twardość oznaczona przy użyciu sklerometru (Shore'a) modelu/ typu C


HW = HARDNESS OF WEBSTER = TWARDOŚĆ WEBSTERA

HWA = Hardness of Webster determined by method A (with use Webster Hardness Tester model B or equivalent) = twardość Webstera oznaczona metodą A (przy użyciu twardościomierza Webstera model B lub równoważnego)

HWB = Hardness of Webster determined by method B = twardość Webstera oznaczona metodą B


HARDNESS OF NON-METALS / TWARDOŚĆ NIEMETALI


H LUB Sh = HARDNESS OF SHORE DUROMETER LUB ShORE HARDNESS DEGREE

HA lub ShA = Hardness of Shore Durometer type A or Shore Hardness Degree in Scale A = twardość durometru Shore'a typu A lub stopień twardości Shore'a w skali A

HD lub ShD Hardness of Shore Durometer type D or Shore Hardness Degree in Scale = twardość durometru Shore'a typu D lub stopień twardości Shore'a w skali D

te be continued...Wzorcowanie akredytowne twardościomierzy (durometrów) shore'a typu A, C, D i E (AO)

Oprócz dotyczasowych usług akredytownego wzorcowania twardościomierzy (durometrów) Shore'a typu A i D oferujemy także nowość w postaci usług akredytowanego wzorcowania:

- twardościomierzy (durometrów) Shore'a typu C (typ C określony w normach ASTM D2240 oraz PN-EN 12859);

- twardościomierzy (durometrów) Shore'a typu E (typ E określony w normie ASTM D2240, ściśle odpowiadający typowi AO określonemu w normie ISO 48-4, a także typowi Asker C określonemu w normie japońskiej i typowi C określonemu w normie chińskiej)

Zapytania ofertowe w sprawie wzorcowania prosimy kierować na adres e-mail: marketing (at) matbor.pl

poniedziałek, 21 czerwca 2021

Prawidłowe, fachowe nazewnictwo sprawdzinanów gwintowych (do gwintu)

W Polsce, za sprawą wieloletniej działalności normalizacyjnej Polskiego Komitetu Normalizacji oraz komitetów branżowych, utrwalone jest fachowe nazewnictwo sprawdzianów gwintowych. 

Symbole sprawdzianów typu MSRh nie są już powszechnie stosowane, gdyż normy podające te symbole od dawna są wycofane. Nadal jednak ważne jest stosowanie prawidłowych opisów sprawdzianów, w celu uniknięcia pomyłki przy dostawie. 

Przykłady fachowych opisów sprawdzianów gwintowych wg utrwalonego normami polskiego słownictwa technicznego:

  • Sprawdzian gwintowy trzpieniowy dwugraniczny ... (w miejscu wielokropka podać rodzaj /np. M/, wymiar i tolerancję; przykładowo: Sprawdzian gwintowy trzpieniowy dwugraniczny M30-6H)

W/w opis dotyczy sprawdzianu do gwintów wewnętrznych w formie trzpienia z dwoma walcami gwintowanymi od zewnątrz, posiadającego stronę przechodnią i nieprzechodnią połączone rękojeścią 

  • Sprawdzian gwintowy trzpieniowy przechodni ... (w miejscu wielokropka podać rodzaj /np. M/, wymiar i tolerancję)

W/w opis dotyczy sprawdzianu do gwintów wewnętrznych w formie trzpienia z walcem gwintowanym od zewąntrz, posiadającego tylko stronę przechodnią umieszczoną na rękojeści

  • Sprawdzian gwintowy trzpieniowy nieprzechodni ... (w miejscu wielokropka podać rodzaj /np. M/, wymiar i tolerancję)

W/w opis dotyczy sprawdzianu do gwintów wewnętrznych w formie trzpienia z walcem gwintowanym od zewnątrz, posiadającego tylko stronę nieprzechodnią umieszczoną na rękojeści

  • Sprawdzian gwintowy pierścieniowy przechodni ... (w miejscu wielokropka podać rodzaj /np. M/ wymiar i tolerancję)

W/w opis dotyczy sprawdzianu do gwintów zewnętrznych w formie pierścienia gwintowanego od wewnątrz, posiadającego tylko gwint przechodni

  • Sprawdzian gwintowy pierścieniowy nieprzechodni ... (w miejscu wielokropka podać rodzaj /np. M/ wymiar i tolerancję)

W/w opis dotyczy sprawdzianu do gwintów zewnętrznych w formie pierścienia gwintowanego od wewnątrz, posiadającego tylko gwint nieprzechodni

  • Sprawdzian gwintowy pierścieniowy dwugraniczny ... (w miejscu wielokropka podać rodzaj /np. M/, wymiar i tolerancję)

W/w opis dotyczy sprawdzianu do gwintów zewnętrznych w formie pierścienia gwintowanego od wewnątrz, posiadającego zarówno gwint przechodni, jak i nieprzechodni. Tego typu sprawdziany są rzadkie i wykonuje się je tylko do niektórych gwintów calowych oraz Tr. 

Oprócz opisu, wymiaru i tolerancji jest też potrzebne czasami podanie symbolu normy. W przypadku sprawdzianów gwintowych do gwintów metrycznych M podawanie symbolu normy nie jest istotne  i może być pomijane, gdyż gwinty te są powszechnie znane.  W przypadku gwintów mało znanych, potrzebne jest podanie symbolu normy (np. sprawdzian ... wg ISO 228)  lub symbolu gwintu (np. BSPT, NPT itp.).

MATBOR Sp. z o.o. posiada w ofercie różnego rodzaju sprawdziany gwintowe.